PrašymasNaudojimosi FitClub sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  • Šios naudojimosi FitClub sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau ir – Taisyklės) numato sporto klubo FitClub (toliau – Sporto klubas) teikiamų paslaugų tvarką, bendruosius saugaus elgesio reikalavimus, sporto klubo bei kliento teises ir pareigas.
  • Sporto klubo klientais laikomi tik tie asmenys, kurie Sporto klubo nustatyta tvarka ir sąlygomis yra įsigiję:
   • Atlikę pirmąją registraciją;
   • Sumokėję už narystę nustatytą kainą;
   • Susipažinę su Taisyklėmis ir patvirtinę savo sutikimą piršto antspaudu.
  • Sporto klubo klientai privalo atlikti pirmąją registraciją:
   • Pateikti asmens dokumentą su nuotrauka;
   • Užpildyti ir pasirašyti registracijos formą;
   • Nusifotografuoti (kliento atvaizdas naudojamas identifikavimui).
   • Sporto klubas pasilieka teisę nesuteikti paslaugų Sporto klubo Lankytojams, jeigu šie nesilaiko Taisyklių reikalavimų, nemoka už narystes nustatytos kainos ir kt. atvejais.
   • Sporto klubo lankytojais taip pat laikomi asmenys, kurie turi galiojančią Sporto klubo FitClub 24/7, esančio adresu Krėvės pr. 57, Kaunas narystę „E-sąskaitą Global“ ir yra susipažinę su Taisyklėmis bei patvirtinę savo sutikimą.
  • Pirmoji registracija
   • Pirmos registracijos metu Lankytojas:
    • aktyvuoja savo abonementą, įsigytą internetu, arba įsigyja abonementą savitarnos terminale, ar iš Sporto klubo darbuotojų (jų darbo metu);
    • identifikuoja save pridėdamas savo piršto antspaudą prie piršto antspaudų nuskaitymo įrenginio, Sporto klubo patalpose.
   • Atlikdamas registraciją Lankytojas vadovaujasi savitarnos terminale pateikiamomis instrukcijomis.
   • Visi pirmosios registracijos metu Lankytojo pateikti duomenys privalu būti teisingi (atitikti tikrovę). Už neteisingų duomenų pateikimą atsako Lankytojas.
  • Asmenims iki 16 metų amžiaus sportuoti ir būti Sporto klube yra draudžiama. 16-17 metų amžiaus nepilnamečiams sporto klubo paslaugos teikiamos ir treniruoklių salėje lankytis leidžiama tik vieno iš tėvų (globėjų) rašytiniu sutikimu.
  • Asmenims, įsigijusiems sporto klubo FitClub, esančio adresu Šiaurės pr. 8D, iki narystės galiojimo pabaigos yra suteikiama teisė lankytis visą parą veikiančiame sporto klube FitClub 24/7, esančiame adresu V.Krėvės pr. 57. Šiuo atveju lankytojas privalo susipažinti su sporto klubo, esančio adresu V.Krėvės pr. 57 taisyklėmis ir savo sutikimą patvirtinti taisyklėse numatyta tvarka.
 2. Sporto klubo paslaugų kaina, mokėjimų tvarka
  • Sporto klubo paslaugų (toliau – Narystės) kainas, pateikiamas Sporto klubo kainoraštyje, kuris prieinamas sporto klubo patalpose ir internetiniame tinklalapyje adresu fitclub.lt, nustato Sporto klubas. Sporto klubas pasilieka teisę keisti Narystės kainas ir paslaugų teikimo sąlygas.
  • Klientai už sporto klubo paslaugas atsiskaito grynaisiais pinigais, banko kortele, automatiniu mokėjimu pagal e. sąskaitą ar dovanų čekiais. Klientui rekomenduojama su pasirinktu banku sudaryti e. sąskaitos sutartį ir e. sąskaitos automatinio mokėjimo sutartį, nustatant automatinį atsiskaitymą su Sporto klubu už Narystes. Pasirinkęs automatinį atsiskaitymą, klientas turi pateikti Sutikimą dėl piniginių lėšų nuskaitymo elektroninės sąskaitos automatinio mokėjimo būdu, kuriame nurodytais duomenimis Sporto klubas siųs e. sąskaitas už Narystes ir su Sporto klubu sudaryti paslaugų teikimo sutartį, kurioje numatytas apmokėjimas pagal e. sąskaitas.
  • Įsigyjant įprastą mėnesinę ar metinę narystę internetu, adresu http://fitclub.lt/ mokamas 0,95 EUR aptarnavimo mokestis. Įsigyjant įprastą mėnesinę ar metinę narystę sporto klubo patalpose iš sporto klubo administratoriaus yra mokamas 5 EUR aptarnavimo mokestis. Pasirašant TD sutartį (E.sąskaitą) internete, adresu http://fitclub.lt/, aptarnavimo mokestinis netaikomas. Pasirašant TD sutartį (E.sąskaitą) sporto klubo patalpose pas sporto klubo administratorių yra mokamas 5 EUR aptarnavimo mokestis.
  • Kliento įsigyjamos asmeninės narystės kortelės kaina yra 1,50 EUR (kaina neįskaitoma į Sporto klubo paslaugų kainą). Praradus ar sugadinus narystės kortelę klientas turi užpildyti prašymą naujos kortelės išdavimui ir sumokėti kortelės kainą. Asmeninės narystės kortelės be Sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamos tretiesiems asmenims.
  • Vienkartinis 1,50 EUR mokestis yra mokamas:
   • Kai klientas įsigijęs Narystę su laiko, kuriuo leidžiama lankytis Sporto klube, apribojimais (pavyzdžiui:  Dieninę narystę, kuri nesuteikia teisės lankytis Sporto klube visą jo darbo laiką) atvyksta sportuoti kitu nei Narystėje nustatytu laiku;
   • Klientui apsilankant sporto klube daugiau nei vieną kartą per dieną už kiekvieną papildomą apsilankymą.
  • Vėlavimas. Klientui vėluojant išeiti iš sporto klubo 10 min ir daugiau taikomas mokestis – 0,20 Eur/ minutę.
  • Klientas, norėdamas keisti narystę iš pigesnės į brangesnę, turi padengti narysčių kainų skirtumą pagal kainas, kurios Sporto klube galioja narystės keitimo dieną. Jeigu keičiama narystė iš brangesnės į pigesnę, kainų skirtumas nėra gražinamas.
  • Studentai, senjorai, moksleiviai norintys pasinaudoti specialiai jiems skirtomis nuolaidomis, registracijos metu turi pateikti teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą. Planas „ Studentas” galioja tik nuolatinių dieninių studijų studentams.
  • Klientams, įsigijusiems narystę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai klientas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
  • Klientai turi teisę įsigyti dovanų kuponus. Sporto klubo dovanų kuponai galioja tris mėnesius nuo įsigijimo dienos (nebent dovanų kupone nustatyta kitoks galiojimo laikas), jais galima atsiskaityti už sporto klubo paslaugas. Paslaugų kainos ir dovanų kupono vertės skirtumas apmokamas grynais pinigais. Dovanų kuponais galima atsiskaityti tik už sporto klubo kainoraštyje nurodytas paslaugas. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas, o pasibaigus Dovanų kupono galiojimo terminui juo pasinaudoti negalima.
 3. Apsilankymų trukmė ir tvarka
  • Sporto klubas dirba valandomis, kurios nurodytos sporto klubo tinklapyje fitclub.lt arba sporto klubo patalpose. Atsižvelgiant į poilsio ir švenčių dienas Sporto klubas pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informuojant klubo tinklalapyje arba sporto klubo patalpose.
  • Klientas įleidžiamas į Sporto klubą tik su asmenine narystės kortele.
  • Asmeninės narystės kortelės turėjimas suteikia teisę apsilankyti Sporto klube vieną kartą per dieną Sporto klubo darbo metu.
  • Klientai Sporto klube gali lankytis Sporto klubo darbo metu, žemiau nustatytu laiku (atsižvelgiant į tai, kokią narystę įsigijo):
   • Klientai, įsigiję narystes „Neribotas“ Sporto klube gali lankytis bet kuriuo metu.
   • Klientai, įsigiję narystę „Dieninis“, į Sporto klubą gali patekti ne vėliau kaip iki 18.00 val. darbo dienomis. Savaitgaliais ir švenčių dienomis įėjimo laikas neribojamas.
  • Narysčių galiojimo laikas Sporto klube skaičiuojamas nuo tada, kai klientas pradeda naudotis Sporto klubo paslaugoms (apsilanko Sporto klube ir aktyvuoja asmeninę narystės kortelę), sekančia tvarka:
   • 1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų.
   • 12 mėn. narystės galiojimo terminas yra 365 kalendorinės dienos.
  • Klientai, įsigiję narystę, privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti narystės kortelę) ne vėliau kaip per  60 kalendorinių dienų po apmokėjimo už sporto klubo paslaugas. Klientui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto klubo, 61 dieną narystės kortelė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas.
  • Klientai privalo palikti treniruoklių salę ir funkcinės zonos salę likus ne mažiau negu 20 minučių iki Sporto klubo darbo pabaigos, o sporto klubo patalpas palikti iki Sporto klubo darbo pabaigos.
  • Sporto klubo narysčių stabdymas ir pratęsimas. 12 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų (narystės stabdomos 7, 14, 21, 30, 60 dienų), 1 mėn. narystės – ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms. Narystė sustabdoma sekančią dieną po pranešimo apie sustabdymą. Pranešti apie narystės stabdymą galima atvykus į Sporto klubą arba elektroniniu paštu info@fitclub.lt (nurodant savo vardą, pavardę ir asmens kodą).
  • Narystė gali būti pratęsiama ligos atveju, kai ligos laikotarpis tęsiasi ilgiau negu 5 darbo dienas. Studentai, moksleiviai, senjorai norėdami pratęsti narystę dėl ligos turi pateikti gydytojo pažymą apie ligą. Kitų narysčių turėtojai turi pateikti SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Narystė pratęsiama tik tam laikotarpiui, kurio metu nesilankoma sporto klube.
  • Sporto klubas pasilieka teisę keisti akcijų metu įsigytų narysčių stabdymo trukmę.
 4. Saugaus elgesio taisyklės
  • Sporto klube draudžiama:
   • Fotografuoti, filmuoti, išskyrus, kai yra gautas raštiškas Sporto klubo sutikimas;
   • Įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus;
   • Tėvams (globėjams) vestis mažamečius vaikus iki 16 metų amžiaus į Sporto klubą;
   • Sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus taip pat neavint visiškai jokios avalynės. Pažeidžiantys šį punktą klientai neįleidžiami į sporto klubą.
  • Sporto klube klientas privalo:
   • Lauko avalynę palikti batų spintelėse prie registratūros;
   • Sporto klube avėti tik saugią ir sportinei veiklai (vidaus patalpose) pritaikytą avalynę, dėvėti švarią sportinę aprangą;
   • Atlikus pratimą treniruoklį palikti tvarkingą. Treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
   • Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio bei sportavimo kilimėlio būtina pasitiesti rankšluostį. Neturint rankšluosčio Sporto klubo personalas turi teisę neįleisti sportuojančiojo į treniruoklių salę.
  • Sporto klubo saunos darbo laikas skelbiamas internetinėje svetainėje www.fitclub.lt, taip pat ir ant saunos durų.
  • Dėl naudojimosi sauna trukmės rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.
  • Prieš įeinant ir išeinant iš saunos privaloma nusiprausti duše.
  • Saunoje ir dušinėse draudžiama:
   • Atlikti higienos procedūras (odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas higienos procedūras);
   • Lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ir kitomis užkrečiamomis ligomis;
   • Įsinešti gaiviuosius ir alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus;
   • Pilti ant saunos kaitinimo elementų bet kokį skystį;
   • Liestis prie saunos kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai.
  • Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad klientai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis, klientas yra informuotas ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.
 1. Sporto klubo teisės, pareigos ir atsakomybė
  • Sporto klubas turi teisę:
   • Nustatyti Sporto klubo laiką;
   • Nustatyti ir keisti Sporto klubo teikiamų paslaugų kainas;
   • Nustatyti kitas naudojimosi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis sąlygas ir kita.
  • Sporto klubas įsipareigoja:
   • Teikti paslaugas klientams laikydamasis šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimų;
   • Informuoti apie Sporto klubo darbo laiko pasiketimus;
   • Sustabdyti ir pratęsti narystės galiojimą šiose Taisyklėse nutatytais atvejais.
 1. Kliento teisės, pareigos ir atsakomybė
  • Klientas turi teisę:
   • Naudotis Sporto klubo paslaugomis ir patekti į Sporto klubo patalpas, kurios yra nurodytos priede Nr. 1 prie šių Taisyklių.
   • Atsisakyti Narystės ir reikalauti grąžinti už Sporto klubo paslaugas sumokėtas sumas, proporcingas laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, tačiau privalo padengti Sporto klubui dėl to atsiradusius nuostolius, kuriais laikoma:
    • Visos klientui suteiktos nuolaidos (jų suma) už laikotarpį nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos;
    • Dėl e. sąskaitos su automatinio mokėjimo paslauga sumokėti mokesčiai bankams už laikotarpį, per kurį Sporto klubas teikė, o klientas apmokėjo sąskaitas per e.sąskaitą;
    • Kompensaciją už ligos ar kitą Narystės sustabdymo laikotarpį;
    • Kliento skolos administravimo ir kitos išlaidos.
   • Klientas turi pareigą:
    • Pasitikrinti ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis (pasikonsultuoti su gydytoju);
    • Naudodamasis Sporto klubo inventoriumi įvertinti savo galimybes ir pasirinkti fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį;
    • Susipažinti su šiomis taisyklėmis, inventoriaus naudojimo instrukcijomis;
    • Naudotis Sporto klubo inventoriumi pagal tiesioginę paskirtį;
    • Sporto klubo patalpose nevartoti alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų, taip pat būti blaivus ir neapsvaigęs;
    • Nesinaudoti sugedusiais treniruokliais ir apie gedimą nedelsiant informuoti Sporto klubą;
    • Netrukdyti kitiems Sporto klubo klientams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukėlių tarp pratimų metu neužimti treniruoklių.
   • Klientui draudžiama naudotis Sporto klubo inventoriumi esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų). Sveikatai pablogėjus esant Sporto klube, nedelsiant apie tai informuoti Sporto klubo personalą arba kreiptis į medicinos įstaigą.
   • Klientai, sąmoningai (tyčia ar dėl neatsargumo) pažeidžiantys Sporto klubo taisykles, neklausantys salės instruktorių ir/arba administracijos perspėjimų, keliantys grėsmę savo paties bei aplinkinių saugumui ir turtui, gali būti neįleidžiami į Sporto klubą. Pinigai už tos dienos treniruotę negrąžinami. Pažeidimams kartojantis, klientas gali būti šalinamas iš Sporto klubo, grąžinant už narystės kortelę sumokėtos įmokos dalį, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos.
   • Klientai privalo atlyginti žalą, padarytą Sporto klubui ir kitiems klientams, jeigu žala atsirado dėl kliento kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo klientui. Praradus ar sugadinus persirengimo ar daiktų laikymo spintelės spintelės raktelį, klientas privalo sumokėti 10 EUR žalos kompensavimo mokestį.
   • Visa atsakomybė dėl kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų bei kitokios žalos gyvybei, atsiradusios lankantis Sporto klube, tenka klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo darbuotojų kaltės
 1. Kitos sąlygos
  • Klientui leidžiama pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis (ir visais jų priedais) bei patvirtinus tai savo parašu.
  • Sporto klubas neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą.
  • Šias Taisykles pasirašo:
   • Už nepilnamečius klientus nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis;
   • Pilnamečiai klientai nuo 18 metų – asmeniškai.

Klientas susipažinęs su šiomis šiomis Taisyklėmis pateikia Sporto klubui atskirą raštišką patvirtinimą.

PRIEDAS Nr. 1 prie Naudojimosi FitClub sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklių

Narystės pavadinimas  Aprašymas
Global Klientai įsigiję narystę „Neribotas” gali naudotis šiomis paslaugomis: sauna, dušine, rūbine, daiktų laikymo spintele. Gali sportuoti treniruoklių salėje ir funkcinėje zonoje abiejuose FitClub klubuose.
Dieninis Klientai įsigiję narystę „Dieninis” gali naudotis šiomis paslaugomis: sauna, dušine, rūbine, daiktų laikymo spintele. Gali sportuoti treniruoklių salėje ir funkcinėje zonoje I-V iki  nuo 22.00 iki 15.00 val., savaitgaliais – bet kuriuo metu.
   

 

REGISTRUOTAS KLIENTAS

pamiršai slaptažodį?

Slaptažodžio sugrąžinimas

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRACIJA

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris
 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris