FitClub 24/7 duomenų naudojimo privatumo politika

Patvirtinta UAB „Mūsų sportas“ vadovo

2018 birželio 28 d. įsakymu Nr. 8/31-6

 Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas: interneto svetainės fitclub.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams; UAB „Mūsų sportas“ (toliau – Fitclub) paslaugų gavėjams; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Fitclub socialinės žiniasklaidos paskyrose; kandidatams, dalyvaujantiems Fitclub atrankose; asmenims, sutikusiems gauti Fitclub rinkodaros medžiagą; asmenims, dalyvaujantiems Fitclub renginiuose; asmenims, kurie kreipiasi į Autovici.

 1. Apie Fitclub

UAB „Mūsų sportas“, juridinio asmens kodas 303090109, buveinė adresu V. Krėvės pr. 97, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami VšĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@fitclub.lt; tel. Nr. 837249616  . Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: karolis.siugzda@vici.eu .

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Fitclub apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Jus Fitclub renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Fitclub nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria Fitclub susipažįsta Jums susisiekus su Fitclub socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Fitclub socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

 1. Kaip Fitclub renka bei naudoja Jūsų asmens duomenis

Fitclub yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais apie:

 • asmenis, kurie naudojasi Fitclub paslaugomis ar įsigyja Fitclub platinamų prekių;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Fitclub rinkodaros medžiagą;
 • su Fitclub susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Fitclub per Fitclub paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenis, kurie dalyvauja Fitclub renginiuose;
 • kandidatus į darbo vietą.

 

 1. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas
Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas
Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas. Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), asmens kodas,                 su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida).

Tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. paštas, telefono numeris.

Šie duomenys yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums tinkamai suteikti paslaugų.

Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos. Sutarties vykdymas.
Laikinas Fitclub sporto klubo narystės sustabdymas. Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie sveikatą. Narystės galiojimo laikotarpis. Sutarties vykdymas.
Registracija svetainėje. Lytis, vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, asmens kodas. 5 metai. Sutikimas.
Klientų identifikavimo, patenkant į Fitclub sporto klubus tikslas. Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybės dokumentas (tik parodomas, jei asmuo nesutiko būti identifikuojamas kitu būdu). Narystės galiojimo laikotarpis. Sutarties vykdymas.
Kliento piršto atspaudo neatkuriamo modelio duomenys, asmens nuotrauka (jei piršto atspaudo modelis nepateikiamas). Nepilnamečio tėvų duomenys, jei duodamas sutikimas fotografuoti nepilnametį. Sutikimas.

 

 1. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Fitclub siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Fitclub paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti pardavimų skatinimo akcijose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Fitclub sveikatingumo klubų naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Fitclub tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeimyninę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami Jūsų nuožiūra).

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 2 metus po sutikimo gavimo, ir terminą iki ateinančios sausio 15 dienos.

Jei esate mūsų aktyvus klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Fitclub tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo el. paštu, mes Jums siųsime pranešimus dėl savo prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu info@fitclub.lt.

 1. Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Fitclub. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, susirašinėjimo tekstą bei pateiktą medžiagą (nuotrauką).

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Potencialių klientų susirašinėjimas saugomas 1 metus ir terminą iki ateinančios sausio 15 dienos. Jūsų susirašinėjimas su mumis saugomas 5 metus nuo žinutės gavimo ir terminą iki ateinančios sausio 15 dienos, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai ar kai duomenų reikia apginti Fitclub teisėtus interesus esant ginčui.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

 1. Interneto svetainių lankytojai

Užsakyti Interneto svetainėse siūlomas prekes ir paslaugas galite, jei Jums yra 16 metų. Visa informacija, kurią Fitclub pateikiate tapdami jos klientais, bus laikoma ir saugoma Jūsų sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.

Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę neparduoti prekės ar nesuteikti paslaugos.

Jūsų pateikti duomenys, užsakant prekes ar paslaugas, bus saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo dienos ir terminą iki ateinančios sausio 15 dienos.

 • Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA :

 • Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o Fitclub užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia Fitclub atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Fitclub pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Jūs galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 • Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į Interneto svetainę, kad Fitclub galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 • Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime paskyrą socialiniame tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Dalyvavimas Fitclub renginiuose

Registruodami Jus į Fitclub renginius, esant Jūsų sutikimui, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: asmens vardą, pavardę, miestą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, lytį. Šiuos duomenis saugosime 30 dienų po renginio pabaigos.

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Fitclub renginius. Mes įsipareigojame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Fitclub socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Fitclub neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 3 metus po renginio ir terminą iki ateinančios sausio 15 dienos.

 1. Vaizdo įrašai

Siekiant užtikrinti asmenų ir turto saugumą, Fitclub sporto klubų patalpose naudojama vaizdo stebėjimo įranga. Stebėjimo metu surinktų įrašų ir su jais susijusių asmens duomenų valdytojas yra Fitclub. Prieiga prie bet kokių vaizdo įrašų suteikiama tik asmenims, kurie pagal pareigas yra įgalioti susipažinti su vaizdo įrašais. Vaizdo įrašai saugomi 14 dienų, išskyrus atvejus, kai šis laikotarpis pratęsiamas dėl vykstančių priežiūros procedūrų, susijusių su asmenų ir turto apsauga.

 1. Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

 1. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu pašto adresu: info@fitclub.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją iš Fitclub apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: info@fitclub.lt.

Fitclub nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams. Fitclub atsisakys įgyvendinti šias Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: info@fitclub.lt.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@fitclub.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:
 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu info@fitclub.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.) atliekamus mūsų Interneto svetainėse. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu pašto adresu info@fitclub.lt. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018.06.28

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
showRegistrationForm ar rodyti Lankytojui registracijos formą / popup Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 diena sesijos ID
__cfduid „__cfduid“ slapuką nustato CloudFlare paslauga, siekiant nustatyti patikimą žiniatinklio srautą. Tai neatitinka jokio vartotojo vardo žiniatinklio programoje. Taip pat slapukas nesaugo jokios asmens tapatybės nustatymo informacijos Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 metai
duobleclick.net / test_cookie tikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 15min
paysera.lt / PHPSESSID sesijai identifikuoti Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 diena sesijos ID
onesignal.com tikrinti, ar vartotojas sutikęs gauti pranešimus (angl. push notifications) naršyklėje Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje
facebook.com / act svetainės greičiui

optimizuoti

Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje iki sesijos pabaigos
facebook.com / c_user patikrinti ar vartotojas prisijungęs Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 30 dienų vartotojo ID
facebook.com / datr sekti vartotojo elgseną Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai
facebook.com / fr naudoti reklamai Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai
facebook.com / lu patikrinti Lankytojo registracijos statusą Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai
facebook.com / presence slapukas „Facebook“ tinklui, leidžiantis naudotis „Facebook“ pokalbių funkcija Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje iki sesijos pabaigos
facebook.com / sb slapukas „Facebook“ tinklui, leidžiantis rodyti reklamą Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai
facebook.com / xs analitinis tinklo „Facebook“ slapukas, kuris identifikuoja naudotoją, ar interneto svetainę Lankytojui apsilankius Internetinėje svetainėje 60 dienų

 

REGISTRUOTAS KLIENTAS

Prisijunk ir sportuok nevaržomai!

PRISIJUNGTI

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRUOTIS