NAUDOJIMOSI FITCLUB 24/7 SPORTO KLUBŲ TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  • Šios naudojimosi FitClub 24/7 sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau ir – Taisyklės) numato sporto klubų FitClub 24/7, esančių adresu V.Krėvės pr. 57 ir Šiaurės pr. 8d (toliau – Sporto klubas) teikiamų paslaugų tvarką, bendruosius saugaus elgesio reikalavimus, sporto klubo bei kliento teises ir pareigas.
  • Sporto klubo lankytojais laikomi tik tie asmenys, kurie Sporto klubo nustatyta tvarka ir sąlygomis yra:
   • Atlikę pirmąją registraciją;
   • Sumokėję už narystę nustatytą kainą;
   • Susipažinę su Taisyklėmis ir patvirtinę savo sutikimą piršto antspaudu.
  • Sporto klubas pasilieka teisę nesuteikti paslaugų Sporto klubo Lankytojams, jeigu šie nesilaiko Taisyklių reikalavimų, nemoka už narystes nustatytos kainos ir kt. atvejais.
 2. Pirmoji registracija
  • Pirmos registracijos metu Lankytojas:
   • aktyvuoja savo abonementą, įsigytą internetu, arba įsigyja abonementą savitarnos terminale, ar iš Sporto klubo darbuotojų (jų darbo metu);
   • identifikuoja save pridėdamas savo piršto antspaudą prie piršto antspaudų nuskaitymo įrenginio, Sporto klubo patalpose.
  • Atlikdamas registraciją Lankytojas vadovaujasi savitarnos terminale pateikiamomis instrukcijomis.
  • Visi pirmosios registracijos metu Lankytojo pateikti duomenys privalu būti teisingi (atitikti tikrovę). Už neteisingų duomenų pateikimą atsako Lankytojas.
 3. Sporto klubo paslaugų kaina, mokėjimų tvarka
  • Sporto klubo paslaugų (toliau – Narystės) kainos, pateikiamos Sporto klubo kainoraštyje, kuris prieinamas sporto klubo patalpose ir internetiniame tinklalapyje adresu www.fitclub.lt. Kainas nustato Sporto klubas. Sporto klubas pasilieka teisę bet kuriuo metus keisti Narystės kainas, paslaugų teikimo sąlygas ir šias Taisykles.
  • Įsigyjant įprastą mėnesinę ar metinę narystę internetu, adresu http://fitclub.lt/ mokamas 0,95 EUR aptarnavimo mokestis. Įsigyjant įprastą mėnesinę ar metinę narystę sporto klubo patalpose iš sporto klubo administratoriaus yra mokamas 5 EUR aptarnavimo mokestis. Pasirašant TD sutartį (E.sąskaitą) internete, adresu http://fitclub.lt/, aptarnavimo mokestinis netaikomas. Pasirašant TD sutartį (E.sąskaitą) sporto klubo patalpose ar mokant bet kurią privalomąją mėnesinę įmoką pas sporto klubo administratorių yra mokamas 5 EUR aptarnavimo mokestis.
  • Klientai už sporto klubo paslaugas atsiskaito:
   • piniginiu bankiniu pavedimu ir banko kortele įsigydami Narystę savitarnos terminale,
   • piniginiu bankiniu pavedimu, įsigydami Narystę internetiniame tinklalapyje;
   • banko kortele ar grynais pinigais, įsigydami Narystę iš Sporto klubo administratorių, jų darbo laiko Sporto klube metu.Įsigijant narystę administracijoje, klientas privalo sumokėti 5 EUR aptarnavimo mokestį.
  • Narystės galiojimo laiku, sumokėjęs 5 EUR aptarnavimo mokestį, Lankytojas turi teisę perleisti Narystę tretiesiems asmenims. Sporto klubas pasilieka teisę riboti tokių narystės perleidimų skaičių.
 4. Darbo laikas, apsilankymų trukmė ir tvarka
  • Sporto klubas dirba visą parą septynias dienas per savaitę. Atsižvelgiant į poilsio ir švenčių dienas Sporto klubas pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informuojant klubo tinklalapyje arba sporto klubo patalpose.
  • Apsilankymų Sporto klube trukmė ir skaičius nėra ribojami.
  • Narysčių galiojimo laikas Sporto klube skaičiuojamas nuo narystės aktyvavimo dienos, sekančia tvarka:
   • 1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų;
   • 12 mėn. narystės galiojimo terminas yra 365 kalendorinės dienos.
  • Klientai, įsigiję narystę, privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti narystę) ne vėliau kaip per  60 kalendorinių dienų po apmokėjimo už sporto klubo paslaugas. Klientui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto klubo, 61 dieną narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas.
  • Sporto klubo narysčių pristabdymas, stabdymas ir pratęsimas.12 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti pristabdomas ne ilgiau kaip 2 mėn. Tai vadinama nario atostogomis. Narystė sustabdoma sekančią dieną po pranešimo apie sustabdymą. Pranešti apie narystės stabdymą galima atvykus į Sporto klubą arba elektroniniu paštu info@fitclub.lt (nurodant savo vardą, pavardę ir asmens kodą). Tuo atveju, jeigu narystė įsigyjama akcijos metu, atsižvelgiant į akcijos sąlygas, klientui gali būti nesuteikiama teisė narystes pristabdyti, stabdyti ir pratęsti.
 5. Saugaus elgesio taisyklės
  • Sporto klube draudžiama:
   • Fotografuoti, filmuoti, išskyrus, kai yra gautas raštiškas Sporto klubo sutikimas;
   • Įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus;
   • Tėvams (globėjams) vestis į sporto klubą vaikus;
   • Sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus taip pat neavint visiškai jokios avalynės.
  • Sporto klube klientas privalo:
   • Lauko avalynę palikti tam skirtose spintelėse;
   • Sporto klube avėti tik saugią ir sportinei veiklai (vidaus patalpose) pritaikytą avalynę, dėvėti švarią sportinę aprangą;
   • Atlikus pratimą treniruoklį palikti tvarkingą. Treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
   • Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio bei sportavimo kilimėlio būtina pasitiesti rankšluostį. Neturint rankšluosčio Sporto klubo personalas turi teisę neįleisti sportuojančiojo į treniruoklių salę.
  • Sporto klube yra įrengti dušai. Duše draudžiama:
   • Atlikti higienos procedūras (odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas higienos procedūras);
   • Lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ir kitomis užkrečiamomis ligomis;
   • Įsinešti gaiviuosius ir alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus;
   • Elgtis neatsargiai, pavojingai ar kitu būdu, kuriuo būtų sukelta žalos kitų lankytojų sveikatai.
  • Sporto klubo saunos darbo laikas skelbiamas internetinėje svetainėje www.fitclub.lt, taip pat ir ant saunos durų.
  • Sporto klubas pasilieka teisę keisti saunos darbo laiką.
  • Dėl naudojimosi sauna trukmės rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.
  • Prieš įeinant ir išeinant iš saunos privaloma nusiprausti duše.
  • Saunoje draudžiama:
   • Pilti ant saunos kaitinimo elementų bet kokį skystį;
  • Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad klientai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis, klientas yra informuotas ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.
 6. Sporto klubo teisės, pareigos ir atsakomybė
  • Sporto klubas turi teisę, vienašališkai:
   • Nustatyti ir riboti Sporto klubo darbo laiką;
   • Nustatyti ir keisti Sporto klubo teikiamų paslaugų kainas;
   • Nustatyti kitas naudojimosi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis sąlygas.
  • Sporto klubas įsipareigoja:
   • Teikti paslaugas Lankytojams laikydamasis šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimų;
   • Informuoti apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimus;
   • Sustabdyti ir pratęsti narystės galiojimą šiose Taisyklėse nustatytais atvejais.
 1. Kliento teisės, pareigos ir atsakomybė
  • Klientas turi teisę:
   • Naudotis Sporto klubo paslaugomis ir patekti į Sporto klubo patalpas;
   • Tuo metu kai lankosi Sporto klube, naudotis Sporto klubo patalpose esančia spintele asmeniniams daiktams laikyti. Lankytojas turi pats pasirūpinti spynele, kad spintelė būtų užrakinta. Sporto klubas saugojimo paslaugų neteikia, todėl už spintelėse paliktų daiktų saugumą neatsako. Tuo atveju, jeigu Lankytojas išeidamas iš Sporto klubo patalpų neištuština spintelės (palieka spintelėje savo daiktus), Sporto klubas pasilieka teisę spintelę atrakinti ir pašalinti spintelėje esančius daiktus. Tokiu atveju lankytojas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl spintelėje paliktų daiktų.
  • Asmenims, įsigijusiems narystes, pinigai nėra grąžinami.
  • Klientas turi pareigą:
   • Pasitikrinti ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis (pasikonsultuoti su gydytoju, gauti medicininę pažymą). Esant Sporto klubo reikalavimui nedelsiant pateikti medicininę pažymą;
   • Naudodamasis Sporto klubo inventoriumi įvertinti savo galimybes ir pasirinkti fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį;
   • Susipažinti su šiomis taisyklėmis, inventoriaus naudojimo instrukcijomis;
   • Naudotis Sporto klubo inventoriumi pagal tiesioginę paskirtį;
   • Sporto klubo patalpose nevartoti alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų, taip pat būti blaivus ir neapsvaigęs;
   • Nesinaudoti sugedusiais treniruokliais ir apie gedimą nedelsiant informuoti Sporto klubą;
   • Netrukdyti kitiems Sporto klubo klientams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukėlių tarp pratimų metu neužimti treniruoklių;
   • Pasinaudojus treniruokliu, visus svarmenis ir/ar kitus agregatus grąžinti į jiems skirtas vietas.
  • Klientui draudžiama naudotis Sporto klubo inventoriumi esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų). Sveikatai pablogėjus esant Sporto klube, nedelsiant kreiptis į medicinos įstaigą.
  • Klientai, sąmoningai (tyčia ar dėl neatsargumo) pažeidžiantys Sporto klubo taisykles, keliantys grėsmę savo paties bei aplinkinių saugumui ir turtui, gali būti neįleidžiami į Sporto klubą. Pažeidimams kartojantis, klientas gali būti šalinamas iš Sporto klubo. Šiuo atveju pinigai, sumokėti už narystes, nėra grąžinami.
  • Klientai privalo atlyginti žalą, padarytą Sporto klubui ir kitiems klientams, jeigu žala atsirado dėl lankytojo kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo lankytojui.
  • Visa atsakomybė dėl kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų bei kitokios žalos gyvybei, atsiradusios lankantis Sporto klube, tenka lankytojui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo darbuotojų kaltės.
  • Sporto klubas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą.
  • Sporto klubas nevertina jo teikiamų paslaugų įtakos lankytojų sveikatai ir negarantuoja teigiamo rezultato. Sporto klubas perspėja, kad tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į lankytojo sveikatos būklę ir Sporto klube prieinamų įrenginių fiziniams pratimams atlikti, naudojimą, lankytojo sveikata gali ir pablogėti.
 2. Asmeniniai treneriai
  • Be išankstinio rašytinio Sporto klubo sutikimo griežtai draudžiama teikti kitiems sporto klubo lankytojams sporto trenerio ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti iškilusiais klausimais.
  • Dėl teisės teikti trenerio paslaugas Sporto klube prašome kreiptis į Sporto klubo administraciją.
  • Lankytojai, kurie pažeidžia šioje Taisyklių dalyje numatytas sąlygas bus nedelsiant šalinami iš Sporto klubo, panaikinant galiojančias Narystes (negrąžinant sumokėtos kainos).
 3. Lankytojų amžius
  • Sporto klubo paslaugomis turi teisę naudotis tik:
   • Pilnamečiai klientai nuo 18 metų; taip pat
   • Nepilnamečiai klientai nuo 16 metų (jeigu sutikimą pateikia jų tėvai (globėjai)).
  • Sporto klubą lankyti nepilnamečiams iki 16 metų draudžiama;
 4. Asmens duomenų tvarkymas
  • Siekiant užtikrinti Lankytojų saugumą, Sporto klubo patalpos yra stebimos vaizdo kameromis.
  • Pirštų antspaudų duomenys (kurie bus gauti nuskaičius Lankytojo piršto antspaudą neatkuriamu būdu) bus tvarkomi išimtinai kliento identifikavimo tikslu.
  • Lankytojas sutinka pateikti piršto antspaudą kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad kliento piršto antspaudo neatkuriamas atvaizdas būtų saugomas Sporto klubo duomenų bazėje. Tokiu būdu saugomas piršto antspaudo atvaizdas yra neprieinamas tretiesiems asmenims. Nuskaitytas lankytojo piršto antspaudas yra konvertuojamas į skaitmeninį formatą, todėl bet kuriuo atveju negalėtų būti panaudotas trečiųjų asmenų. Tuo atveju, kai Narystės laikas pasibaigia, saugomas Lankytojo piršto antspaudo neatkuriamas atvaizdas yra pašalinamas iš duomenų bazės.
  • Lankytojas neprieštarauja, kad jo užpildytoje anketoje pateikti asmens duomenys, būtų Sporto klubo saugomi ir tvarkomi. Lankytojas patvirtina, kad yra informuotas apie savo tiesę susipažinti su visais Sporto klubo tvarkomais Lankytojo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Lankytojas taip pat patvirtina, kad yra susipažinęs su savo teise nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Klientas savo piršto antspaudu patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis. Klientas su Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sutinka ir joms neprieštarauja.

REGISTRUOTAS KLIENTAS

pamiršai slaptažodį?

Slaptažodžio sugrąžinimas

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRACIJA

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris
 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris